Småsagsadvokaten

Småsagsadvokaten
var et  specialiseret advokatkontor i Aarhus, der til faste lave priser udelukkende beskæftigede sig med at rådgive og repræsentere parter i småsager, der behandledes ved retten. Det skete i regi af Advokat Ole Dueholm, Torvet 1 A, 8600 Silkeborg (CVR-nr.: 34 41 94 26)

Småsagsadvokaten er imidlertid nu afviklet, idet det ikke lykkedes for os at gøre forretningsmodellen økonomisk rentabel. Vi finder at det særligt udviklede koncept, som Småsagsadvokaten benyttede, fortsat er godt, så vi afventer om der eventuelt kan opstå et nyt forretningsgrundlag.

Her kontakter du os:

på telefon:

86 80 22 55

på mail:

mail@smaasag.dk

med brev:

Kirkemindevej 8, 8653 Them

Du kan også kontakte os eller komme med en kommentar på kontaktformularen nedenfor.

 

2 tanker om "Småsagsadvokaten"

 1. Jeg er ved at undersøge, for en god ven, om han/jeg kan føre en sag om manglende opsigelse i.h.t. Funktionærloven.

  Jeg kender Funktionærloven ud og ind, så jeg vil hjælpe ham.

  Han er funktionær i lovens forstand, men ved ikke meget om rettigheder. Kan jeg være hans bisidder?

  • Først skal det afgøres om sagens behandles efter småsagsreglerne i retsplejeloven (kap. 39) eller efter de almindelige procesregler. Det afhænger som udgangspunkt af sagsgenstandens størrelse. Er det omtvistede beløb kr. 50.000 eller mindre er sagen en småsag.

   I en småsag må du møde som partsrepræsentant for din ven. Det er ikke det samme som en bisidder og I kan ikke drøfte sagen indbyrdes under hovedforhandlingen. Men du kan være hans repræsentant svarende til advokatfunktionen i el almindelig civil sag. Det vil sige, at det er dig, der kan underskrive processkrifterne og træffe beslutnigner i forbindelse med sagens forberedelse, derunder deltage i telefonretsmødet. Under hovedforhandlingen i retten er det dig, der forestår afhøringerne, fremlægger beviserne og procederer (forhandler) sagen, alt efter retsplejelovens regler.

   Skal du være partsrepræsentant bør du få din ven til at give dig en fuldmagt.

   Med venlig hilsen
   Ole Dueholm, advokat

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *