Det formelle

Denne side administreres af advokatfirmaet
Advokat Ole Dueholm
CVR-nummer: 34 41 94 26
Kirkemindevej 8
8653 Them
Telefon: 86 80 22 55
Mail: mail@advokatoledueholm.dk eller mail@smaasag.dk

Advokat Ole Dueholm, var og er ansvarlig for driften af Småsagsadvokaten, der blev drevet som et specialiseret advokatkontor med et særligt koncept rettet mod småsager indtil foråret 2013.