Foredrag og kurser

Kursus-/foredragstilbud:

Vi tilbyder forskellige kurser/foredrag, der kan tilrettelægges i form, varighed  og med indhold efter nærmere aftale. Kurserne tilrettelægges som varianter over følgende 3 grundmodeller: 

1.    Småsagsprocessen – en helt ny enkel procesform  – muligheder

Målgruppe for dette kursus/foredrag er først og fremmest tænkt som ikke-jurister uden det store kendskab til samfundets autoritative tvistløsningstilbud men med interesse for samfundsforhold. Det kunne f.eks. være skoleklasser på de ældre klassetrin, foreninger m.fl.

Formålet er at løfte sløret for småsagsprocessens muligheder i forbindelse med enkel, hurtig og billig tvistløsning. Indgangsvinklen vil fortrinsvis være positiv overfor ordningen.

Kan arrangeres som foredrag, eller kursusagtigt som oplæg til en ”gør det selv-proces”. Varighed fra 1 time og opefter.

 2.    Hvordan gribes den praktiske behandling af en småsag an ?

Målgruppen for dette kursus/foredrag er sagsbehandlere eller andre der på egne eller andres vegne bistår med småsagers behandling i retten enten som part, som egentlig partsrepræsentant eller som rådgiver.

Formålet er gennemgå de praktiske spørgsmål i forbindelse med forberedelse og gennemførelse af en småsag incl. omkostningsøkonomien.

Kan arrangeres som foredrag eller bedre som kursus med øvelser og opgaver indlagt. Varighed fra 1 time og opefter. Som egentligt kursus min. 3 timer.

3.    Småsagsprocessen i kritisk retspolitisk lys – betænkeligheder

Småsagsprocessen er blevet kritiseret for at være sekunda-proces, der på væsentlige punkter tilsidesætter grundlæggende retssikkerhedsgarantier, som vi i Danmark traditionelt bryster os af at holde i hævd.

Målgruppen er her tænkt som jurister eller andre med noget kendskab til den almindelige procesform og retsplejelovens retssikkerhedsbestemmelser. 

Formålet er at give anledning til eftertanke eller oplæg til diskussion om forholdet mellem sagsgenstanden og omkostningerne ved det tvistløsningstilbud, som samfundet skal stille til rådighed.

Kan arrangeres som foredrag eller oplæg til diskussion, eventuelt i grupper. Varighed fra 1 time og opefter.

Kontakt os for nærmere.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *