Forside

OBS: Siden er under løbende udvikling, da situationen hele tiden ændrer sig, så mail eller ring hvis du har spørgsmål. Se under kontakt.

Småsager
er retssager, hvor  sagsgenstanden er begrænset til kr.  50.000
eller mindre. Småsager behandles ved retten efter særlige
forenklede procedurer.

Småsagsprocessen
er i  udgangspunktet beregnet til at være en procesform, som skal være
lettere, hurtigere og billigere end den sædvanlige procesform. I småsager
kan man enten selv møde i retten eller lade sig bistå af en partsrepræsentant.